1. Úvodní ustanovení
  1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodu naradi-suk.cz, který provozuje firma Jiří Suk, Narcisová 3, 612 00 Brno. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).
 2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
  1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu naradi-suk.cz jsou závazné pro obě strany. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
  2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.
  3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
  4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
  5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
  6. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu naradi-suk, kupující dává prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.
  7. Veškeré zboží je dodáváno výhradně na dobírku nebo platbu předem, případně platbu v hotovosti při osobním odběru.
  8. Osobní odběr na prodejně - kupující bude upozorněn e-mailem nebo telefonicky, že je jeho objednávka připravena k vyzvednutí. Zboží bude rezervováno k odběru na prodejně pět následujících pracovních dnů. Po této lhůtě bude objednávka automaticky stornována.
 3. Reklamace
  1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem Internetového obchodu naradi-suk.cz a právním řádem platným v ČR.
  2. Zboží lze reklamovat u provozovatele dle podmínek reklamačního řádu na korespondenční adrese firmy.
  3. Zboží na reklamaci posílejte v původním obalu. Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky. Výrobce obvykle neuznává záruku u zboží poškozeného při přepravě i když se závada projevila před transportem.
 4. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)
  1. Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č. 367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží a obal, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem zákazníkovi zašle zpět odpovídající částku za zboží na zákazníkem uvedený bankovní účet.
 5. Závěrečná ustanovení
  1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
  2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či poštovného uvedenou v katalogu Internetového obchodu naradi-suk, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.
  3. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.